Corporate Governance

Styrelse

Martin Zetterström, Styrelseordförande (sedan 2018)

Allmänt: Martin Zetterström är född 1968 och är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Martin Zetterström är även utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Martin Zetterström bedöms oberoende i förhållande Bolaget och bolagsledningen. Martin Zetterström bedöms icke oberoende i förhållande till ägare, då han är Vd för samt äger 172 024 A-aktier och 8 000 B-aktier i Arbona AB (publ). Arbona AB (publ) äger 100 procent av aktierna och rösterna i Arbona Growth AB. Arbona Growth AB äger 500 000 A-aktier och 1 069 000 B-aktier i S2Medical AB.

 

Erfarenhet: Martin Zetterström har en bakgrund från bland annat McKinsey & Co, Nordstjernan, Bergman & Beving och som Vd för Bright Group i Sverige. Har jobbat såväl som ägarrepresentant och styrelseledamot, samt i operativa befattningar i små och medelstora bolag. Är idag anställd som Vd för investeringsföretaget Arbona AB (publ).

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 3000 B-aktier och 0 teckningsoptioner.

 

Mårten Skog, Styrelseledamot och COO (sedan 2013)

Allmänt: Mårten Skog är född 1982 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi och är en filosofiedoktor kandidat inom molekylär fysik vid Linköping universitet. Mårten Skog bedöms inte oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen. Mårten Skog är anställd som COO och är även styrelseledamot i S2Medical.

 

Erfarenhet: Mårten Skog har tidigare varit forskare vid divisionen för regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Mårten Skog har även en bakgrund som forskningsingenjör med fokus inom produktutveckling och kvalitetsanalys av implanterbara medicinska produkter.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 2 000 000 A-aktier och 3 000 000 B-aktier via ägarbolag[1] och 0 teckningsoptioner.

 

Carsten Browall, Styrelseledamot (sedan 2018)

 

Allmänt: Carsten Browall är född 1958 och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Carsten Browallbedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Carsten Browall har lång erfarenhet från medicinteknik och hälsovårdssektorn med ledande befattningar inom snabbväxande företag som Mölnlycke Health Care, Nobel Biocare, Capio samt Unfors Raysafe.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Carsten Browall innehar 165 000 teckningsoptioner och 13 800 B-aktier via Carbro AB.

 

Roland Frösing, Styrelseledamot (sedan 2018)


Allmänt: Roland Frösing är född 1960 och legitimerad läkare (MD) samt doktor i medicinsk vetenskap (PhD), Göteborgs Universitet. Roland Frösing bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Roland Frösing har bred erfarenhet från läkemedelsbolag och medicinteknik inom områdena Medical Affairs, Market Access, Regulatory, Medical marketing & Business development sedan 1999, från bolag som Pfizer AB, Fujisawa, Astellas Pharma A/S och Mölnlycke Health Care AB. Roland Frösing arbetar som medicinsk konsult för Mediwound GmbH samt Abigo Medical AB.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Roland Frösing innehar 165 000 teckningsoptioner i S2Medical och 13 800 B-aktier via VIP-hälsan AB.

 

Amin Omrani, Styrelseledamot (sedan 2018)

 

Allmänt: Amin Omrani är född 1983 och innehar en kandidatexamen inom industriell ekonomi med inriktning mot maskinteknik samt en master i logistik. Amin Omrani bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen.

 

Erfarenhet: Amin Omrani har en bakgrund från Serendipity-sfären där han agerat som affärsutvecklare, COO och slutligen Vd för Serendipity Ixora AB (publ). Han är medgrundare till flertalet företag inom Serendipitygruppen och sitter i styrelsen i flera av dessa bolag.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Amin Omrani innehar 165 000 teckningsoptioner i S2Medical och 13 800 B-aktier via Zantoor AB.

 

 

Ledning

Petter Sivlér, CEO (sedan 2013)

Allmänt: Petter Sivlér är född 1985 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi. Petter Sivlér är anställd av Bolaget.


Erfarenhet: Petter Sivlér har en bakgrund inom CE risk management och som forskare vid Process Control Center AB.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: Petter Sivlér innehar 2 000 000 A-aktier samt 3 000 000 B-aktier via ägarbolag[2] och 0 teckningsoptioner.

 

Mårten Skog, Styrelseledamot och COO (sedan 2013)

Allmänt: Mårten Skog är född 1982 och innehar en masterutbildning inom medicinsk biologi och är en filosofiedoktor kandidat inom molekylär fysik vid Linköping universitet. Mårten Skog bedöms inte oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen. Mårten Skog är anställd som COO och är även styrelseledamot i S2Medical.

 

Erfarenhet: Mårten Skog har tidigare varit forskare vid divisionen för regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Mårten Skog har även en bakgrund som forskningsingenjör med fokus inom produktutveckling och kvalitetsanalys av implanterbara medicinska produkter.

 

Aktuellt innehav i S2Medical: 2 000 000 A-aktier och 3 000 000 B-aktier via ägarbolag[1] och 0 teckningsoptioner.

 

 

Revisor

Vid bolagsstämman den 6 april 2018 valdes auktoriserad revisor Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB. Adress till M. Sandbergs Redovisning & Revision AB är Gamla Tanneforsvägen 16, 582 54 Linköping.

 

Informationspolicy

S2Medicals informationspolicy 181015

Bolagsordning

S2Medicals Bolagsordning 180716

 

Namn på Certified Adviser 

 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se)

[1] Mårten Skog äger 31,7 procent av SivlerSkog Group AB som äger 58,6 procent av kapitalet samt kontrollerar 74,1 procent av rösterna i S2Medical. 

[2] Petter Sivlér äger 31,7 procent av SivlerSkog Group AB som äger 58,6 procent av kapitalet samt kontrollerar 74,1 procent av rösterna i S2Medical.

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

HEAD QUARTER &

FACTORY

S2Medical AB

Sunnorpsgatan 5

582 73 Linköping, SWEDEN

​​

Tel: +46 (0)8-70 000 50

SALES OFFICE

MIDDLE EAST

S2Medical DMCC

Jumeirah Lakes Towers

Cluster M

HDS Business Center, Office 2406

Dubai, United Arab Emirates

​​

Tel: +971 (0)4-5727389

CONTACT FORM